For dig, der er med i projektet 

Psykologisk tryghed i lærings - og behandlingsmiljøer

Hvad er vigtig for mig at vide om projektet?

Før vores møde med dig og dit team er det nyttigt at have klarhed over, hvad der skal forventes. Dette inkluderer en forståelse af projektets formål og vores respektive roller i processen. Herunder kan du læser mere om, hvad projektet handler om, og hvordan vi afdækker og styrker graden af psykologisk tryghed i dit team.

Vores første møde med jer handler om at introducere jer til projektet og dets formål. Vi vil definere begrebet ‘psykologisk tryghed’ og forklare, hvordan vi planlægger at arbejde med det på jeres bosted. Derudover vil vi i samarbejde med lederen og teamet identificere et særligt tema, som projektet vil fokusere på.

Efter introduktionen følger tre workshop-sessioner, hvor vi går mere praktisk til værks. Før hver workshop vil I blive bedt om at besvare en række spørgsmål om områder som ‘vilje til at hjælpe og samarbejde’, ‘inklusion og diversitet’, ‘holdning til risiko og fejl’ og ‘åben samtale’. Disse besvarelser vil hjælpe os med at forstå den aktuelle situation på bostedet.

Under workshop-sessionerne vil vi diskutere udfordringerne, I står over for, og hvordan I kan arbejde med dem for at skabe et miljø præget af psykologisk tryghed.

Projektet afsluttes med en konference, hvor alle projektets deltagere, herunder jer og andre bosteder og behandlingshjem, vil blive præsenteret for resultaterne af vores samarbejde. Vi vil dele den udvikling, der er sket, og de konkrete resultater, der er opnået på jeres bosted samt andre steder. adfærd og tage positive skridt mod forbedring.

Projektplan for deltagere

Kort om psykologisk tryghed

Begrebet ‘psykologisk tryghed’ bruges til at beskrive et miljø, hvor individer føler sig komfortable med at være sig selv, udtrykke deres tanker og ideer, tage risici og bidrage uden frygt for negative konsekvenser. Dette skaber en atmosfære af tillid, åbenhed og samarbejde, hvor medarbejdere føler sig fri til at udtrykke sig og deltage fuldt ud i arbejdsprocessen.

I et erhvervsøjemed er psykologisk tryghed afgørende for at fremme innovation, kreativitet og produktivitet på arbejdspladsen. Når medarbejdere føler sig trygge og værdsatte, er de mere tilbøjelige til at tage chancer, dele nye idéer og eksperimentere med nye tilgange til problemløsning. Dette kan føre til en forbedret teamydelse, øget engagement og større tilfredshed blandt medarbejderne.

Desuden er psykologisk tryghed vigtig for at skabe et miljø, hvor læring og udvikling kan trives. Når medarbejdere ikke føler sig dømt eller kritiseret for fejl, er de mere tilbøjelige til at tage ansvar for deres egen udvikling og søge efter muligheder for at lære og vokse.

 

 

Kontakt os

Du finder os under navnet Psykologerne på Torvet – ERHVERV

Klosterbakken 15, 5000, Odense C

Kontakt@psykologernepaatorvet.dk
+ 45 21 53 05 70
+ 45 20 85 05 03

Opret forbindelse med os